Etc komma


03.02.2021 16:07
Etcetera / et cetera Onze Taal - Genootschap Onze Taal
gaat snel: voor je het weet is het zover. In deze zinnen is ook geen duidelijke pauze hoorbaar. 8, 69; Professioneel Communiceren (2004),.

Nur wenige knnen sich aber daran noch erinnern, wenn sie usw. na de aanhef boven een e-mail of brief: Geachte heer/mevrouw. 463; Stijlboek De Standaard (2003),. (5) Komt hij zaterdag.s? Die Glieder einer Aufzhlung werden durch Kommas oder Konjunktionen getrennt: Einkaufsliste: Butter, Marmelade und Toast. Plaats dus een komma als er bij het voorlezen (hardop of in je hoofd) een duidelijke pauze hoorbaar. (2) Deze winkel verkoopt potten, pannen, bestek, serviezen en dergelijke. Voor het voegwoord dat wordt geen komma geplaatst: Ik heb nooit beweerd dat ik een hekel heb aan taal. Ook de toonhoogte waarmee de zin wordt uitgesproken, verandert dan vaak een beetje. Zie ook, leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming (algemeen).

40-41; Schrijfwijzer (2012),. voor en na een bijstelling: Bijleveld, de minister van Defensie, deed een nieuw voorstel. Grundstzlich kein Komma steht. Na een slotgroet onderaan een e-mail of brief: Met vriendelijke groet, en Hoogachtend. Antwoord, nee, na een afkorting met een punt of na een beletselteken aan het eind van een zin, komt geen extra punt. Voor en na een uitbreidende bijzin: Mijn buurman Arend, die vroeger een collega van mij was, heeft alles geregeld voor het straatfeest. .

Antwoord, er hoeft geen komma te staan voor en dergelijke, enzovoort(s), et cetera,.d., etc. Ik heb de azijn weggelaten, omdat ik de dressing zo al zuur genoeg vond. Voor en/of na een aanspreking: Sanne, heb je het naar je zin hier?, Lukt dat deze week nog, Ronald?, Luister, jongen, zo werkt dat niet. 376; Onze Taal (2017) ; Taaltelefoon (2017). Alleen in bepaalde gevallen - bijvoorbeeld bij een opsomming die uit lange delen bestaat - is het aan te raden een komma te zetten voor en dergelijke, et cetera en enzovoort. Zeker is dat er geen gewonden zijn gevallen). (1) Onder leestekens verstaan we komma, punt, puntkomma, uitroepteken enzovoort. Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van kommas. Tussen gelijkwaardige bijvoeglijke naamwoorden: Oma had een mooie, oude, donkere linnenkast. . Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma een lezer moet helpen. Nu ik er langer over nadenk, vind ik het geen gek idee. Die Antwort ist genauso naheliegend, wenn auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen: etc. Voegwoorden, vr voegwoorden als hoewel, omdat, zodat, opdat, indien, maar, aangezien en terwijl kan meestal het best een komma worden geplaatst: Zij vertelde het aan iedereen, hoewel de informatie vertrouwelijk was. Ook na de drie puntjes van het beletselteken volgt er geen extra punt. Warum das nun aber auch fr etc. Nichts anderes als und so weiter. Tussen het leesteken en het afkortingspunt of beletselteken komt dan geen spatie. (Zie ook ons advies over de komma voor die en dat.

Naslagwerken, alles over leestekens (1997),. En enz., behalve als de opsomming uit lange delen bestaat. Dass vor und in der Regel kein Komma steht, wissen die meisten (siehe auch diesen Beitrag ). Naslagwerken, leestekens (2016),. Wanneer op welke plaats kommas gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. 273; Schrijfwijzer (2005),. 371; Taalboek Nederlands (2003),.

Vraagtekens en uitroeptekens worden wel toegevoegd na een afkortingspunt of een beletselteken. Zie ook, beletselteken (.) (algemeen). (1) Samen willen ze een bedrijf oprichten dat foto's afdrukt op T-shirts, bekers enz. (7) Hou je van jazz, blues, soul? Alleen in korte zinnen kan de komma tussen persoonsvormen soms achterwege blijven: Wat je zegt ben je zelf. Toelichting, als een zin op een afkortingspunt eindigt, komt er geen tweede punt om de zin af te sluiten.

(3) Mijn hobby's zijn skin, schaatsen, joggen, tennissen, badmintonnen (4) Als je eens wist. Komma voor en, komma voor laatste lid van een opsomming. Steht grundstzlich kein Komma. Die Konjunktion und (auch Bindewort genannt) nimmt hier die Stelle des letzten Kommas ein. Die zijn gebaseerd op conventies: de vaste gewoonten van een meerderheid van de zorgvuldige taalgebruikers.

(2 zou u dit formulier snel kunnen invullen.u.b. Hier wird regelmig ein Komma gesetzt; vielleicht hat darauf auch die englische Interpunktion einen Einfluss. Meestal hoeft er geen komma voor te staan. Of na het beletselteken aan het einde van een zin? (3) Het bedrijfslogo wordt gebruikt op briefpapier, brochures, de website etc.

Und das und ersetzt in der Regel bekanntlich das Komma. Fakt ist jedoch: Vor usw. Komma voor en dergelijke, enzovoort(s et cetera aan het einde van een opsomming. Wie schrijft, wil immers dat de lezers de tekst begrijpen zoals hij bedoeld. Wie dit leest is gek. (4) De taken van de nieuwe medewerker bestaan uit het behandelen van de binnenkomende mail, het reageren op eventuele klachten, het telefonisch contact met klanten, het bijhouden van de voorraden kantoormaterialen, enzovoort. ) aan het einde van een opsomming? (ausgeschrieben: et cetera ) bedeutet bersetzt nichts anderes als und das brige. Toelichting, en dergelijke, enzovoort en et cetera, of de afkortingen hiervan, kunnen gebruikt worden om een opsomming in een lopende zin af te sluiten. Wat zij bereikt heeft, is vooral te danken aan haar doorzettingsvermogen.

Auf Lateinisch bedeutet et nmlich und. In de volgende gevallen is een komma vrijwel altijd op zn plaats: In opsommingen: Zij schrijft artikelen, essays, romans, verhalen en columns. Daar hoort ook bij: dat de lezers de pauzes leggen waar de auteur ze ook legt. Persoonsvormen, het is ook gebruikelijk om tussen twee naast elkaar staande persoonsvormen een komma te zetten: Wat zij gepresteerd heeft, is heel opmerkelijk. Hoe langer de zin is, hoe meer behoefte je lezers hebben aan een rustpunt in de zin, en dus aan een komma. (Meer voorbeelden vindt u hier. Aufzhlungen kommen in allerlei Texten vor. Vraag, komt er een punt na de afkorting enz. Ik hoop dat mijn vakantie kan doorgaan.

Neue artikel